Martin RaudenskýMartin Raudenský

Martin Raudenský je grafik, ilustrátor, tiskař a vysokoškolský pedagog.
Věnuje se autorské knize, kresbě, ilustraci, a animaci.
Pracuje v technikách klasické i ofsetové litografie, dřevořezu, a sítotisku.
Vyučuje na Fakultě užitého umění a designu UJEP v Ústí n. L a na Katedře výtvarné výchovy PF UK v Praze.

Martin Raudenský is a graphic artist and university teacher in the creative, drawing, print, artist's book illustration and animation domain, based in Prague, Czech Republic.
He is teaching at Faculty of Arts and Design of University JEP, Ústí nad Labem and at Faculty of Education of Charles University, Prague.

martin_raudensky@yahoo.com